ลวดสลิง สลิงลวดยกของแบบมีขา 2 ขา พร้อมตะขอเซฟตี้ "2-Leg Slings"

  • PDF

สลิงลวด / สลิงเหล็ก
ลวดสลิง สลิงลวดยกของแบบมีขา 2 ขา พร้อมตะขอเซฟตี้ "2-Leg Slings"
สลิงลวดมีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm. รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน ถึง 61.2 ตัน

ลวดสลิงแบบมีขา 2 ขา ประกอบด้วย
1. ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิ้งค์ ASP-481 G80 MASTER LINK
2. ลวดสลิง 2 เส้น Wire Rope มีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm.
3. ตะขอเซฟตี้ 2 ตัว ASP-013 G80 รุ่นมาตรฐาน (สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า)
4. ใส่ใจทั้ง 2 ข้าง Thimbles

ลวดสลิง-2leg-slings400x400

ห่วงเหล็ก-ASP481

 

 

 1. ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิ้งค์
     ASP-481 G80
     MASTER LINK

ลวดสลิง-wirerope

 

 

 2. ลวดสลิง Wire Rope

     ขนาดตั้งแต่
     8 mm.- 50 mm.

ตะขอเซฟตี้-ASP013

 
 3. ตะขอเซฟตี้ ASP-013 G80
     รุ่นมาตรฐาน (สามารถเลือก
     ได้ตามความต้องการ
      ของลูกค้า)

ใจ-Thimble

 

 

 

 4. ใส่ใจทั้ง 2 ข้าง Thimbles

สลิงลวดยกของแบบมีขา 2 ขา พร้อมตะขอเซฟตี้ "2-Leg Slings"

WIRE ROPE SLING WITH EYES, SAFETY FACTOR 5:1
Wire rope slings with wire rope metallic core, Compressed clamp

type SSE with soft eyes both ends and type TTE with thimbles both ends

Wire Rope Sling WLL Table (ตารางการรับน้ำหนักการใช้งานของลวดสลิง)

**Safety factor 5:1

The minimum length ( L ) of the sling is 50 times the wire rope diameter for type SSE and 33 times for type TTE
On request the slings can be supplied with cylindrical conical aluminium alloy ferrule.
Wire rope galvanized or class 200 kgf/mm2 available as options.

 

Last Updated on Friday, 06 July 2018 09:19