ลวดสลิง สลิงลวด แบบห่วง ใส่ใจ 2 ด้าน "TTE" Thimble & Thimble

  • PDF
ลวดสลิง-สลิงลวด-WireRopeSling

 

สลิงลวด / สลิงเหล็ก
ลวดสลิง สลิงลวด แบบห่วง ใส่ใจ 2 ด้าน "TTE" Thimble & Thimble
สลิงลวดมีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm. รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน ถึง 61.2 ตัน

WIRE ROPE SLING WITH EYES, SAFETY FACTOR 5:1
Wire rope slings with wire rope metallic core, Compressed clamp

type SSE with soft eyes both ends and type TTE with thimbles both ends

ลวดสลิง-สลิงลวด-WireRopeSling thimble&thimble
"TTE" Thimble & Thimble Wire Rope Sling "ลวดสลิง แบบห่วง ใส่ใจ 2 ด้าน"

ลวดสลิง-สลิงลวด-WireRopeSling thimble&thimble lineart

 

Wire Rope Sling WLL Table (ตารางการรับน้ำหนักการใช้งานของลวดสลิง)

**Safety factor 5:1

The minimum length ( L ) of the sling is 50 times the wire rope diameter for type SSE and 33 times for type TTE
On request the slings can be supplied with cylindrical conical aluminium alloy ferrule.
Wire rope galvanized or class 200 kgf/mm2 available as options.

 

Last Updated on Thursday, 19 July 2018 11:04