ลวดสลิง สลิงลวด แบบห่วงเหล็ก 2 ด้าน "MME" Master Link & Master Link

  • PDF

 

 ลวดสลิง-สลิงลวด-WireRopeSling

สลิงลวด / สลิงเหล็ก
ลวดสลิงยกของ แบบห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์ 2 ด้าน "MME" Master Link & Master Link
สลิงลวดมีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm. รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน ถึง 61.2 ตัน

WIRE ROPE SLING WITH EYES, SAFETY FACTOR 5:1
Wire rope slings with wire rope metallic core, Compressed clamp

type SSE with soft eyes both ends and type TTE with thimbles both ends

ลวดสลิง-สลิงลวด-แบบห่วงเหล็ก-2-ด้าน-MasterLink&MasterLink 
ลวดสลิง-สลิงลวด-แบบห่วงเหล็ก-2-ด้าน-MasterLink&MasterLink spec

ลวดสลิงยกของ แบบห่วงเห็ลกมาสเตอร์ลิงค์ 2 ด้าน "MME" Master Link & Master Link
ประกอบด้วย

1. ลวดสลิง 1 เส้น Wire Rope มีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm.
2. ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์ 2 ตัว ASP-481 G80 MASTER LINK
3. ใส่ใจทั้ง 2 ข้าง Thimbles
 

ลวดสลิง-wirerope ห่วงเหล็ก-ASP481 ใจ-Thimble
ลวดสลิง 1 เส้น Wire Rope
มีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm
ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์ 2 ตัว
ASP-481 G80 MASTER LINK
Thimbles 2 ข้าง

 

Wire Rope Sling WLL Table (ตารางการรับน้ำหนักการใช้งานของลวดสลิง)

**Safety factor 5:1

The minimum length ( L ) of the sling is 50 times the wire rope diameter for type SSE and 33 times for type TTE
On request the slings can be supplied with cylindrical conical aluminium alloy ferrule.
Wire rope galvanized or class 200 kgf/mm2 available as options.

 

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 13:43