ลวดสลิง สลิงลวดยกของ แบบมีตะขอเซฟตี้ 2 ด้าน "HHE" Hook & Hook

  • PDF

 

ลวดสลิง-สลิงลวด-WireRopeSling 

สลิงลวด / สลิงเหล็ก
ลวดสลิง สลิงลวดยกชอง แบบมีตะขอเซฟตี้ 2 ด้าน "HHE" Hook & Hook
สลิงลวดมีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm. รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน ถึง 61.2 ตัน

WIRE ROPE SLING WITH EYES, SAFETY FACTOR 5:1
Wire rope slings with wire rope metallic core, Compressed clamp

type SSE with soft eyes both ends and type TTE with thimbles both ends

ลวดสลิง-สลิงลวด-แบบตะขอเซฟตี้-2-ด้าน-Hook&Hook   
ลวดสลิง-สลิงลวด-แบบตะขอเซฟตี้-2-ด้าน-Hook&Hook spec

สลิงลวดยกชอง แบบมีตะขอเซฟตี้ 2 ด้าน "HHE" Hook & Hook
ประกอบด้วย
1. ลวดสลิง 1 เส้น Wire Rope มีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm.
2. ตะขอเซฟตี้ 2 ตัว ASP-013 G80 รุ่นมาตรฐาน (ตะขอเซฟตี้ เลือกได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า)
3. ใส่ใจทั้ง 2 ข้าง Thimbles มี 2 แบบให้เลือกใช้งาน

 

ลวดสลิง-wirerope

ลวดสลิง
Wire Rope

มีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm.

ASP-G411-Standard-Wire-Rope-Timble
Thimble
ASP-G411

Standard Wire Rope Thimble
ASP-G414-Extra-Heavy-duty-Wir-Rope-Timble
Thimble
ASP-G414

Extra Heavy-duty Wire Rope Thimble
ตะขอเซฟตี้EyeSlingHook-ASP013 133pi

ตะขอเซฟตี้
ASP-013 G80
EYE SLING HOOK WITH CAST LATCH
รุ่นมาตรฐาน

ตะขอเซฟตี้-ASP332 133pi
ตะขอเซฟตี้
ASP-332 G80
EYE SLING HOOK WITH LATCH
ตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า-ASP081 133pi
ตะขอเซฟตี้
ASP-081 G80
EYE SELF LOCKING HOOK
ตะขอเซฟตี้แบบหมุนได้-ASP040 133pi
ตะขอเซฟตี้
ASP-040 G80
SWIVEL HOOK
ตะขอเซฟตี้หมุนได้แบบเปิดหน้า-ASP083 133pi
ตะขอเซฟตี้
ASP-083 G80
SWIVEL SELF LOCKING HOOK
ตะขอเซฟตี้แบบหมุนได้-ASP268 133pi
ตะขอเซฟตี้
ASP-268 G80
SWIVEL HOOK

  

Wire Rope Sling WLL Table (ตารางการรับน้ำหนักการใช้งานของลวดสลิง)

**Safety factor 5:1

The minimum length ( L ) of the sling is 50 times the wire rope diameter for type SSE and 33 times for type TTE
On request the slings can be supplied with cylindrical conical aluminium alloy ferrule.
Wire rope galvanized or class 200 kgf/mm2 available as options.

 

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 15:42