ลวดสลิง สลิงลวด แบบ Endless "ESE" Endless Sling

  • PDF

ลวดสลิง-สลิงลวด-WireRopeSling

 

สลิงลวด / สลิงเหล็ก
ลวดสลิง สลิงลวด แบบ Endless "ESE" Endless Sling
สลิงลวดมีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm. รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน ถึง 61.2 ตัน

WIRE ROPE SLING ENDLESS, SAFETY FACTOR 5:1
Wire rope slings with wire rope metallic core, Compressed clamp
type ESE execution with aluminium clamps - mechanical splice construction single part wire rope

 ลวดสลิง-สลิงลวดแบบวงกลม-WireRopeSling-endless-sling
"ESE" Endless Sling ลวดสลิง สลิงลวด แบบวงกลม

ลวดสลิง-สลิงลวดแบบวงกลม-WireRopeSling-endless-sling lineart 

 

Wire Rope Sling WLL Table (ตารางการรับน้ำหนักการใช้งานของลวดสลิง)

**Safety factor 5:1

The minimum circumference ( S ) of the sling is 50 times the wire rope diameter.
The bend radius must be not less of 4 times the wire rope diameter.
Execution conforming to DIN 3088 type ESE
The zone between the clamps mustn't be bent under lifting force.
Wire rope galvanized or in class 200 kgf/mm2 available as option.

 

Last Updated on Thursday, 19 July 2018 11:06