ลวดสลิง สลิงลวด สลิงลวดยกของ ลวดสลิงยกของ / Wire Rope Sling

  • PDF

สลิงลวด-สลิงเหล็ก-ลวดสลิง-WireRope

ลวดสลิง สลิงลวด สลิงลวดยกของ ลวดสลิงยกของ / Wire Rope Sling

ลวดยกของ ลวดเหล็กยกของ สลิงเหล็ก สลิงเหล็กยกของ และอุปกรณ์งานยกทุกชนิด
Wire rope, Steel wire rope, Wire rope sling, Wire rope sling with eyes,
Wire rope sling with thimble eyes.

Wire Rope Sling with Eyes, Type SSE, TTE
Wire Rope Sling Endless, Type ESE in accordance with ANSI standard

ลวดสลิง-endless
สลิงลวดยกของ แบบวงกลม
"ESE" Endless Sling

ลวดสลิง-สลิงลวด-WireRopeSling eye&eye300x150

สลิงลวดยกของ แบบห่วงทั้ง 2 ด้าน
"SSE" Eye & Eye

ลวดสลิง-thimble&thimble
สลิงลวดยกของ แบบใส่ใจทั้ง 2 ด้าน
"TTE" Thimble & Thimble
ลวดสลิง-eye&thimble
สลิงลวดยกของ แบบห่วง 1 ด้าน ใส่ใจ 1 ด้าน
"STE" Eye & Thimble
 ลวดสลิง-eye&hook
สลิงลวดยกของ แบบห่วง 1 ด้านและตะขอเซฟตี้
"SHE" Eye & Hook
ลวดสลิง-thimble&hook
สลิงลวดยกของ แบบใส่ใจ 1 ด้านและตะขอเซฟตี้
"THE" Thimble & Hook
 ลวดสลิง-masterlink&masterlink
สลิงลวดยกของ แบบห่วงเหล็ก 2 ด้าน
"MME" Master link & Master link
ลวดสลิง-hook&hook
สลิงลวดยกของ แบบตะขอเซฟตี้ 2 ด้าน
"HHE" Hook & Hook

 

ลวดสลิง-1leg-slings
สลิงลวดยกของแบบ 1 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้และห่วงเหล็ก
ลวดสลิง-2leg-slings
สลิงลวดยกของแบบ 2 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้และห่วงเหล็ก
ลวดสลิง-3leg-slings
สลิงลวดยกของแบบ 3 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้และห่วงเหล็ก 
ลวดสลิง-4leg-slings
สลิงลวดยกของแบบ 4 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้และห่วงเหล็ก
ลวดสลิง-2leg-endless
สลิงลวดยกของ 2 ขา แบบวงกลม
ลวดสลิง-4leg-endless
สลิงลวดยกของ 4 ขา แบบวงกลม
ลวดสลิง-choke-lift
สลิงลวดยกของ แบบ Choke Lift
ลวดสลิง-2leg-choke-lift
สลิงลวดยกของ 2 ขา
แบบ Choke Lift

 

บริษัท เทคนิคอล ลิฟท์-ออล จำกัด เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย
ลวดสลิง สลิงลวด
สลิงลวดยกของ ลวดสลิงยกของ ลวดยกของ ลวดเหล็กยกของ สลิงเหล็ก และสลิงเหล็กยกของ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ทุกชนิด

 

Last Updated on Monday, 08 April 2019 16:03