ลวดสลิง สลิงลวดยกของชนิดมีขา 2 ขา แบบวงกลม "2-leg Endless"

  • PDF

สลิงลวด / สลิงเหล็ก
ลวดสลิง สลิงลวดยกของชนิดมีขา 2 ขา แบบวงกลม "2-leg Endless"
สลิงลวดมีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm. รับน้ำหนักได้ 1.5 ตัน ถึง 61.2 ตัน

ลวดสลิงยกของมีขา 2 ขา แบบวงกลม ประกอบด้วย
1. ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิ้งค์ ASP-481 G80 MASTER LINK
2. ลวดสลิง 1 เส้น Wire Rope มีขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm.

3. ใส่ใจทั้ง 2 ด้าน Thimbles

  

ลวดสลิง-2leg-endless400x400 1. ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิ้งค์

ASP-481 G80 MASTER LINK


ห่วงเหล็ก-ASP481

 

2. ลวดสลิง Wire Rope
ขนาดตั้งแต่ 8 mm.- 50 mm.
ลวดสลิง-wirerope
3. Thimble มีให้เลือกใช้งาน 2 แบบ
ASP-G411-Standard-Wire-Rope-Timble ASP-G414-Extra-Heavy-duty-Wir-Rope-Timble
ASP-G411
Standard Wire Rope
Thimble
ASP-G414
Extra Heavy-duty
Wire Rope Thimble

สลิงลวดยกของชนิดมีขา 2 ขา แบบวงกลม "2-leg Endless"

WIRE ROPE SLING WITH EYES, SAFETY FACTOR 5:1
Wire rope slings with wire rope metallic core, Compressed clamp

type SSE with soft eyes both ends and type TTE with thimbles both ends

Wire Rope Sling WLL Table (ตารางการรับน้ำหนักการใช้งานของลวดสลิง)

**Safety factor 5:1

The minimum length ( L ) of the sling is 50 times the wire rope diameter for type SSE and 33 times for type TTE
On request the slings can be supplied with cylindrical conical aluminium alloy ferrule.
Wire rope galvanized or class 200 kgf/mm2 available as options.

 

Last Updated on Monday, 08 April 2019 16:09