สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling ws1-25 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling ws2-25 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling ws4-25 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling ws2-30 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling ws1-30 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling ws4-30 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling we1-25 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling we2-25 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling we1-30 thumb   สลิงแบนโพลีเอสเตอร์WebbingSling we2-30 thumb
สลิงแบน WS1/25   สลิงแบน WS2/25   สลิงแบน WS4/25   สลิงแบน WS2/30   สลิงแบน WS1/30   สลิงแบน WS4/30   สลิงแบน WE1/25   สลิงแบน WE2/25   สลิงแบน WE1/30   สลิงแบน WE2/30

สลิงแบน สลิงโพลีเอสเตอร์ "Polyester Webbing Sling" สลิงอ่อนชนิดแบน รับน้ำหนักได้ถึง 24 ตัน

  • PDF


สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ (Polyester Webbing Sling)ใช้สำหรับงานยก เคลื่อนย้ายของหนัก
สลิงแบน
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE รับน้ำหนักได้มากถึง 24 ตัน
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานแทน เชือก สลิงลวด โซ่
ใช้สำหรับยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ
เพื่อไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายของชิ้นงาน ความปลอดภัยสูง

สลิงแบน มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการจัดเก็บและบำรุงรักษา
ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม ทนต่อกรด น้ำมัน รังสี UV และไม่เกิดเชื้อรา

 

 

สลิงแบน ws2-25

สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบ 2 ชั้น
WS-2/25 Series Polyester Double-ply webbing sling
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 25 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 12,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 50 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก

สลิงแบน ws1-25 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบชั้นเดียว
WS-1/25 Series Polyester single-ply webbing slings
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 25 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 6,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
สลิงแบน ws4-25 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบ 4 ชั้น
WS-4/25 Series Polyester 4-ply webbing slings
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 25 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม - 24,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
สลิงแบน ws2-30 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบ 2 ชั้น
WS-2/30 Series Polyester Double-ply webbing slings
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 10,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 50 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
สลิงแบน ws1-30 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบชั้นเดียว
WS-1/30 Series Polyester single-ply webbing slings
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 500 กิโลกรัม - 5,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
สลิงแบน ws4-30 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบ 4 ชั้น
WS-4/30 Series Polyester 4-ply webbing slings
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม - 20,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
สลิงแบน we1-25 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบวงกลม ชั้นเดียว
WE-1/25 Series Polyester single-ply webbing slings Endless
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 25 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 12,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
สลิงแบน we2-25 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบวงกลม 2 ชั้น
WE-2/25 Series Polyester Double-ply webbing slings Endless
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 25 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม - 24,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
 สลิงแบน we1-30 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบวงกลม ชั้นเดียว
WE-1/30 Series Polyester single-ply webbing slings Endless
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 10,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
 สลิงแบน we2-30 สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ แบบวงกลม 2 ชั้น
WE-2/30 Series Polyester Double-ply webbing slings Endless
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้าง 30 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ รับน้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม - 20,000 กิโลกรัม
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก


สลิงอ่อนชนิดแบน สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ สลิงยกของ สลิงผ้า สลิงผ้าใบแบบแบน
สลิงผ้ายกของ สลิงผ้าใบยกของ
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
สลิงแบน (webbing sling) รับน้ำหนักได้มากถึง 24 ตัน
ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานแทน เชือก สลิงลวด และ โซ่ ใช้สำหรับงานยก เพื่อไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายของชิ้นงาน
และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ สลิงยกของ สลิงผ้า สลิงผ้าใบแบบแบน

สลิงผ้ายกของ สลิงผ้าใบยกของ มีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ง่ายต่อการใช้งาน การจัดเก็บ และทำความสะอาด
การเคลื่อนย้ายสะดวก ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม
ทนต่อกรด น้ำมัน รังสี UV และไม่เกิดเชื้อรา
ความปลอดภัยสูง ค่าการรับน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัท เทคนิคอล ลิฟท์-ออล จำกัด เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย สลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์ สลิงอ่อนชนิดแบน
สลิงยกของ สลิงผ้า สลิงผ้าใบแบบแบน สลิงผ้ายกของ สลิงผ้าใบยกของ สลิงแบนยกกระจก สลิงเปล สลิงผ้า สลิงผ้าใบ

สลิงแบนแบบมีขา เช่น สลิงแบน 1 ขา สลิงแบน 2 ขา สลิงแบน 3 ขา สลิงแบน 4 ขา สลิงยกกระจก สลิงยกท่อ
สลิงเปลยกท่อ สลิงยกลูกหีบ สลิงยกสะพาน สลิงยกรถไฟ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบงานยก สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิด

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 28 April 2020 10:31