สลิงโพลีเอสเตอร์ ชนิดสลิงกลม ประกอบด้วย

  • PDF

สลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดกลม RE-5 Round Sling Endless
รับน้ำหนัก 1 ตัน ถึง 100 ตัน

ส่วนประกอบของสลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดกลม

1. เส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอแบบเฉพาะตัว มีโค้ดเป็นเส้นดำเพื่อระบุการรับน้ำหนัก รับน้ำหนักได้ถึง 100 ตัน

2. ค่าการรับน้ำหนักการยก พิมพ์ลงบนเนื้อสลิงสะดวกต่อการใช้งาน

3. ปลอกกันคมอุปกรณ์เสริมใช้เมื่อมีการยกชิ้นส่วนที่มีขอบคม

4. ป้ายกำกับน้ำหนักบอกมุมต่างๆ ในการยก การรับน้ำหนัก รวมถึงเดือน ปี ที่ผลิต

 

สลงกลม-สลงโพลเอสเตอร-re-5-polyester-round-sling-endless

 

 

Last Updated on Thursday, 31 August 2017 13:59