สลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์ ชนิดสลิงกลม

  • PDF

สลิงกลม

   สลิงอ่อนชนิดกลมเป็นสลิงอ่อนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สลิงกลม ผลิตขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเอสเตอร์ซึ่งทนต่อกรดด่าง ติดไฟยาก ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดเชื้อรา
ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รับนำหนักได้ตั้งแต่ 1 ตัน จนถึง 100 ตัน สลิงกลมจึงเหมาะแก่การนำมายกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ช่วยให้สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเคลื่อนย้าย
ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย น้ำหนักตัวของสลิงอ่อนชนิดกลมที่ไม่หนักมากจึงทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย เพียงใช้คน 1-2 คน ก็สามารถที่จะยกสลิงกลมไป-มาได้ง่าย
และไม่เป็นอุปสรรคในการนำมาประกอบการยก ส่วนการเก็บรักษานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ในการเก็บรักษาที่ใหญ่ แต่ขอให้ไม่มีความชื้น

สลิงกลมนั้นไม่สามารถที่จะเป็นฉนวนติดไฟได้จึงหมดกังวลเรื่องจะติดไฟเมื่อเก็บไว้ในพื้นที่หรือโรงงานที่มีอุณหภูมิที่สูง

 

                        สลิงอ่อนชนิดกลมแบบ Endless (Round Sling Endless)

 

   สลิงกลมหรือสลิงอ่อนชนิดกลม (Round Sling) ผลิตขึ้นโดยการทอเส้นใยเป็นวงกลมด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ทอเป็นวงกลมไร้รอยต่อ
หุ้มด้วยปลอกหุ้มโพลีเอสเตอร์ พร้อมปลอกกันคมสำหรับกันคมของชิ้นงานบาดเส้นใย เส้นใยโพลีเอสเตอร์ของสลิงกลมแต่ละเส้นที่ทอขึ้นนั้น
จะโอบกระชับกับชิ้นงานและจะช่วยกันกระจายการรับน้ำหนักเพื่อพยุงหรือยกชิ้นงานขึ้น ต่อให้น้ำหนักมากแค่ไหนสลิงกลมก็สามารถที่จะยก
หรือเคลื่อนย้ายได้อย่างหมดกังวลและปลอดภัย

 

 

       สลิงอ่อนชนิดกลมแบบ Endless (Round Sling Endless)                           สลิงอ่อนชนิดกลมแบบ มีห่วงหัวท้าย (Round Sling with Eyes)
                       ตัวอย่างงานยกหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                            ตัวอย่างงานยกลูกหีบ

 

สลิงอ่อนชนิดกลม หรือสลิงกลม มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

1. สลิงกลมแบบ Endless (Round Sling Endless)

2. สลิงกลมแบบมีห่วงหัวท้าย (Round Slings with Eyes)

 

   สลิงอ่อนชนิดกลม แบบ Endless (Round Sling Endless) เป็นสลิงกลมชนิดที่ทอเป็นแบบวงกลมไม่มีรอยต่อ เวลาใช้งานตัวสลิงกลมจะแนบกระชับกับชิ้นงาน
เพิ่มความมันใจและปลอดภัยในการยก

   สลิงอ่อนชนิดกลม แบบมีห่วงหัวท้าย หรือสลิงกลมแบบมีหู (Round Slings with Eyes) เป็นสลิงที่ทอเป็นวงกลมเช่นเดียวกับแบบ Endless
แต่เพิ่มห่วงหรือหู สำหรับสอดคล้องกับวัตถุชิ้นงานที่มีห่วง หรือแขนเพื่อไว้ยก เช่นยกแม่พิมพ์ ยกหม้อแปลงไฟฟ้า หรือยกลูกหีบน้ำตาลเป็นต้น

 

     สลิงอ่อนชนิดกลมแบบ Endless (Round Sling Endless) งานยกแท่นพิมพ์

 

https://softslings.blogspot.com/2017/04/blog-post_7.html

 

 

Last Updated on Thursday, 31 August 2017 14:05