สลิงหน้ากว้าง สลิงยกท่อ สลิงยกกระจก สลิงยกม้วนกระดาษ สลิงเปลยกท่อ สลิงยกสะพาน สลิงยกรถไฟ

  • PDF

 

สลิงหน้ากว้างพิเศษ (Extra wide Sling)
สลิงหน้ากว้าง ยกท่อ (Lowering-in Belts)
สลิงแบน ยกกระจก (Lifting sling for flat glass)
สลิงโพลีเอสเตอร์ (Polyester Webbing Sling)
สลิงเปลยกท่อ สลิงเปลหน้ากว้าง สลิงเปลยกกระจก
สลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์ ชนิดกลมแบบมีขา สลิงกลม 1 ขา สลิงกลม 2 ขา สลิงกลม 3 ขา และ 4 ขา
(Lifting Sling with Metal Component 1, 2, 3 & 4 legged)

สลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้างพิเศษ ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% มาตรฐาน CE
ความสามารถในการยกของ สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ หน้ากว้างพิเศษ รับน้ำหนักสูงสุด 100,000 กิโลกรัม
ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานยกใช้งานแทน เชือก สลิงลวด และ โซ่  

สลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดแบน หรือ สลิงแบน หน้ากว้างพิเศษ สำหรับงานยกท่อ งานวางท่อ ยกม้วนกระดาษ ยกกระจก
มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การใช้งานไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย
แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า ไม่เกิดสนิม ทนต่อกรด น้ำมัน รังสี UV และไม่เกิดเชื้อรา
ความปลอดภัยสูง มั่นใจขณะใช้งานจริง ค่าการรับน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง

 

 


สลิงเปล หน้ากว้างพิเศษ (Extra wide Sling) งานยกท่อ
CW1-/25 Polyester Single-ply Extra wide slings
สลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดแบนผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
สลิงเปลหน้ากว้าง 50 มิลลิเมตร - 600  มิลลิเมตร
สลิงเปลขนาดรับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 12,000 กิโลกรัม
สลิงเปลมีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
เพื่อใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
การใช้งานไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย


 


สลิงหน้ากว้าง (Extra wide Sling) งานวางท่อ
CW1-/30 Polyester Single-ply Extra wide slings
สลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดแบนผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
สลิงเปลหน้ากว้าง 60 มิลลิเมตร - 600  มิลลิเมตร
สลิงเปลขนาดรับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 10,000 กิโลกรัม
สลิงเปลมีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
เพื่อใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
การใช้งานไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย


 


สลิงหน้ากว้าง (Extra wide Sling) งานยกท่อ
A/W1-25 Polyester single-ply Extra wide slings
สลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดแบนผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
สลิงเปลหน้ากว้าง 150 มิลลิเมตร 600  มิลลิเมตร
สลิงเปลขนาดรับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 6,000 กิโลกรัม
สลิงเปลมีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
เพื่อใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
การใช้งานไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหายสลิงหน้ากว้างพิเศษ (Extra wide Sling) สลิงยกม้วนกระดาษ
MLL-2 Lowering-in Belts
สลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดแบนผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
สลิงเปลหน้ากว้าง 305 มิลลิเมตร - 1,524  มิลลิเมตร
สลิงเปลขนาดรับน้ำหนัก 21,000 กิโลกรัม - 103,000 กิโลกรัม
สลิงเปลมีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
เพื่อใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก
การใช้งานไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย
สลิงกลม/สลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์ชนิดกลม แบบมีขา

สลิงกลม 1 ขา, สลิงกลม 2 ขา, สลิงกลม 3 ขา และ 4 ขา
Lifting Sling with Metal Component 1, 2, 3 & 4 legged
สลิงชนิดมีขารับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม - 10,500 กิโลกรัม
สลิงชนิดมีขามีความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร - 20 เมตร
สลิงชนิดมีขาชนิดนี้ใช้สำหรับงานยกแม่พิมพ์ ยกลูกหีบ ยกแท่นโมลด์
และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก


 

 
สลิงยกกระจก, สลิงแบนยกกระจก, สลิงเปลยกกระจก
WSG-1 Flat Lifting slings, Single eye
สลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดแบนผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
พร้อมแผ่นยางป้องกันคมกระจก
สลิงเปลหน้ากว้าง 75 มิลลิเมตร - 100  มิลลิเมตร
สลิงเปลขนาดรับน้ำหนัก 2,100 กิโลกรัม - 2,800 กิโลกรัม
สลิงเปลมีความยาว ตั้งแต่ 2 เมตร - 6 เมตร
สลิงเปลยกกระจกชนิดนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายกระจก
เวลาใช้งานไม่ทำให้กระจกชำรุดเสียหาย

 

 

 
สลิงยกกระจก, สลิงแบนยกกระจก, สลิงเปลยกกระจก
WSG-2 Flat Lifting slings, with 2-eyes
สลิงโพลีเอสเตอร์ชนิดแบนผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
พร้อมแผ่นยางป้องกันคมกระจก
สลิงเปลหน้ากว้าง 60 มิลลิเมตร - 100  มิลลิเมตร
สลิงเปลขนาดรับน้ำหนัก 2,800 กิโลกรัม - 5,600 กิโลกรัม
สลิงเปลมีความยาว ตั้งแต่ 2 เมตร - 6 เมตร
สลิงเปลยกกระจกชนิดนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานยก และเคลื่อนย้ายกระจก
เวลาใช้งานไม่ทำให้กระจกชำรุดเสียหาย

Last Updated on Wednesday, 08 April 2020 15:53