สายรัดงานแพคกิ้ง วัน-เวย์ One-Way Lashing

  • PDF

 

สายรัดงานแพคกิ้ง วัน-เวย์

 CORDED COMPOSITE POLYESTER STRAPPING

ONE-WAY LASHING SYSTEM

 

สายรัดงานแพคกิ้งCordStrap

 

composite-strap สายวันเวย์ WireBuckle OneWayBuckle
สายรัดงานแพคกิ้ง
Composite Strapping

สายรัดงานแพคกิ้ง วันเวย์
Lashing Webbing

หัวล็อคสาย
Wire Buckle Galv.

หัวล็อคสาย
One-Way Buckle, Zinc

 

ตัวโยกเร่งความตึง-Spanner-TP243 Spanner-TP310 ตัวโยกเร่งความตึง-Spanner-TP391 Spanner-TP472
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-243
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-310
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-391

ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-472

 

Spanner-TP482 ตัวโยกเร่งความตึง-RB5050NS ตัวโยกเร่งความตึง-RB5050LHE ตัวเร่งความตึง-RB5050XB
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-482
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner RB5050NS
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner RB5050LHE
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner RB5050XB

ตัวโยกเร่งความตึง-Spanner-MU395 ตัวโยกเร่งความตึง-Spanner-TP580    
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner MU-395
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-580
   

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 03 July 2019 11:42