สายรัดงานแพคกิ้งแบบใช้ครั้งเดียว

  • PDF

 

สายรัดงานแพคกิ้งแบบใช้ครั้งเดียว

  
CORDED COMPOSITE


POLYESTER STRAPPING

 

สายรัดงานแพคกิ้งแบบใช้ครั้งเดียว

 

composite-strap สายวันเวย์ WireBuckle OneWayBuckle
สายรัดงานแพคกิ้ง
Composite Strapping

สายรัดงานแพคกิ้ง วันเวย์
Lashing Webbing

หัวล็อคสาย
Wire Buckle Galv.

หัวล็อคสาย
One-Way Buckle, Zinc

 

Spanner-TP243 Spanner-TP310 Spanner-TP391 Spanner-TP472
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-243
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-310
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-391

ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-472

 

Spanner-TP482 SpannerRB5050NS SpannerRB5050LHE  
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner TP-482
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner RB5050NS
ตัวโยกเร่งความตึง
Spanner RB5050LHE
 
       
       

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 29 August 2018 11:05