หัวล็อคสายรัด (แคมบัคเคิ้ล) ประกอบสายรัดรถขนส่งขนาดเล็ก รับน้ำหนัก 250 กิโลกรัม ถึง 1,135 กิโลกรัม

  • PDF
แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2503sSP  แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2506sSP  แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2504SP แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2505
 แคมบัคเคิ้ล หัวล็อคสาย B/S 250 kgs.  แคมบัคเคิ้ล หัวล็อคสาย B/S 600 kgs.  แคมบัคเคิ้ล หัวล็อคสาย B/S 350 kgs.  แคมบัคเคิ้ล หัวล็อคสาย B/S 500 kgs.
 แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2505aSP  แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2010SP  แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb3507SP  แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2512
 แคมบัคเคิ้ล หัวล็อคสาย B/S 450 kgs.  แคมบัคเคิ้ล หัวล็อคสาย B/S 600 kgs.  แคมบัคเคิ้ล หัวล็อคสาย B/S 700 kgs.  แคมบัคเคิ้ล หัวล็อคสาย B/S 1,135 kgs.

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 10:10