บัคเคิ้ล | Buckle

บัคเคิ้ล หัวล็อคสาย ตัวโยกเร่งความตึง และ ตะขอเหล็ก

  • PDF

"CAM BUCKLE" แคมบัคเคิ้ล / หัวล็อคสายรัด สำหรับงานขนส่งขนาดเล็ก

แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2503sSPแคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2506sSPแคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2504SPแคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2505

แคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2505aSPแคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2010SPแคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb3507SPแคมบัคเคิ้ล-cam-buckle-cb2512

 

 

"RATCHET BUCKLE" บัคเคิ้ล / ตัวโยกเร่งความตึง สำหรับงานขนส่งขนาดกลาง

บัคเคิ้ล-buckle-rb2510SPบัคเคิ้ล-buckle-rb2510bSPบัคเคิ้ล-buckle-rb2515SPบัคเคิ้ล-buckle-rb2515p

บัคเคิ้ล-buckle-rb3530bhSPบัคเคิ้ล-buckle-rb3530SPบัคเคิ้ล-buckle-rb3520p

 

 

"RATCHET BUCKLE" บัคเคิ้ล / ตัวโยกเร่งความตึง สำหรับงานขนส่งขนาดใหญ่

บัคเคิ้ล-buckle-rb5050bhSPบัคเคิ้ล-buckle-rb5050SPบัคเคิ้ล-buckle-rb5060mSPบัคเคิ้ล-buckle-rb5060b

บัคเคิ้ล-buckle-rb5060pSPบัคเคิ้ล-buckle-rb7510SPบัคเคิ้ล-buckle-rb10012

 

 

"RATCHET BUCKLE" บัคเคิ้ล / ตัวล็อคผ้าใบติดรถบรรทุก สำหรับงานขนส่งขนาดกลาง และขนส่งขนาดใหญ่

บัคเคิ้ล-buckle-ocb4810SPบัคเคิ้ล-buckle-ocb4820

 

 

"END FITTING" ตะขอและห่วงเหล็ก ประกอบสายรัดโพลีเอสเตอร์รัดรถบรรทุก สำหรับงานขนส่งขนาดเล็กจนถึงขนส่งขนาดใหญ่

ตะขอเซฟตี้-double-j-hook-wh2515SPตะขอเซฟตี้-double-j-hook-wh3530SPตะขอเซฟตี้-double-j-hook-wh5050SPตะขอเซฟตี้-double-j-hook-wh7510

ตะขอตัวเอส-s-hook-sh2509SPตะขอตัวเอส-s-hook-with-safety-latch-sh2511SPตะขอเซฟตี้-claw-hook-ch5050SPตะขอเซฟตี้-close-rave-hook-rh5015

ตะขอเซฟตี้-hook-keeper-kh5050SPตะขอตะขอเซฟตี้-hook-keeper-kh3530SPตะขอเซฟตี้-flat-snap-hook-sf5050SPตะขอเซฟตี้-twisted-snap-hook-st5050

ห่วงเหล็ก-d-ring-dh5050SPห่วงเหล็ก-d-ring-dh2508SPตะขอเซฟตี้-Hook-with-D-Ring-th5050SPตะขอเซฟตี้-Hook-with-D-Ring-th7510

 

 

Last Updated on Tuesday, 06 November 2018 10:15