ชุดโซ่รัด สำหรับงานรัด ใช้เป็นโซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่รัดรถขนของ โซ่รัดขนของ

  • PDF

ชุดโซ่รัด TRANSPORT CHAIN NACM96

ผลิตจากอัลลอยด์ เกรด 70 คุณภาพสูง ชุบกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
รับน้ำหนัก 1 ตัน - 6 ตัน ความยาวตั้งแต่ 6 เมตร - 10 เมตร
ใช้ประกอบกับตัวสับโซ่ (ASP-LL LEVER LOAD BINDER) ประกอบเป็นชุดโซ่รัด
สำหรับงานรัด ใช้เป็นโซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่รัดรถขนของ โซ่รัดขนของ
 

ชุดโซ่รัด TRANSPORT CHAIN NACM96

ผลิตจากอัลลอยด์ เกรด 70 คุณภาพสูง ชุบกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
รับน้ำหนัก 1 ตัน - 6 ตัน ความยาวตั้งแต่ 6 เมตร - 10 เมตร
ใช้ประกอบกับตัวสับโซ่แบบเกลียวเร่ง (ASP-RL RATCHET LOAD BINDER) ประกอบเป็นชุดโซ่รัด
สำหรับงานรัด ใช้เป็นโซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่รัดรถขนของ โซ่รัดขนของ


โซ่เหล็ก ASP-G70 TRANSPORT CHAIN NACM96

ผลิตจากอัลลอยด์ เกรด 70 ชุบกันสนิม คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
รับน้ำหนัก 1 ตัน - 6 ตัน ความยาวตั้งแต่ 6 เมตร - 10 เมตร

เป็นชุดโซ่รัด สำหรับงานรัด ใช้เป็นโซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย
โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่รัดรถขนของ โซ่รัดขนของ


ตัวสับโซ่ ASP-LL LEVER LOAD BINDER

ผลิตจากอัลลอยด์ เกรด 8 คุณภาพสูง ชุบกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
รับน้ำหนัก 2 ตัน - 6 ตัน น้ำหนัก 3 กิโลกรัม - 8.5 กิโลกรัม
ใช้ประกอบกับโซ่เหล็ก ASP-G70 TRANSPORT CHAIN NACM96 ประกอบเป็นชุดโซ่รัด
สำหรับงานรัด ใช้เป็นโซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่รัดรถขนของ โซ่รัดขนของ

 

ตัวสับโซ่แบบเกลียวเร่ง ASP-RL RATCHET LOAD BINDER

ผลิตจากอัลลอยด์ เกรด 8 คุณภาพสูง ชุบกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
รับน้ำหนัก 2 ตัน - 6 ตัน น้ำหนัก 4 กิโลกรัม - 6.5 กิโลกรัม
ใช้ประกอบกับโซ่เหล็ก ASP-G70 TRANSPORT CHAIN NACM96 ประกอบเป็นชุดโซ่รัด
สำหรับงานรัด ใช้เป็นโซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่รัดรถขนของ โซ่รัดขนของ

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 21 March 2018 10:17