ตะขอเซฟตี้ ห่วงเหล็ก ข้อต่อโซ่ มาสเตอร์ลิงค์ ตะขอเหล็ก ตะขอลดข้อโซ่ สเก็นโอเมก้า สเก็นตัวยู

  • PDF


อุปกรณ์ประกอบการยก โซ่อัลลอยด์และโซ่เหล็ก โซ่อัลลอยด์ G80, G100 ตะขอเซฟตี้ ตะขอนิรภัย


ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์
ห่วงเหล็กแบบแม่ลูก ตัวต่อข้อต่อโซ่ ตะขอเซฟตี้แบบพิเศษ ตะขอเซฟตี้ต่อตรง

 

ตะขอเซฟตี้เปิดหน้า ตะขอเซฟตี้เปิดหน้าหมุนได้ ตะขอเหล็กลดข้อโซ่ ตะขอเซฟตี้ G80 ตะขอเหล็ก G8

 

โซ่อัลลอยด์-asp-g80 SP ห่วงเหล็ก-asp481 SP ห่วงเหล็กแม่ลูก-asp484 SP ข้อต่อโซ่-asp074

โซ่อัลลอยด์ ASP-G8
G8 ALLOY CHAIN

 

ห่วงเหล็ก ASP-481
MASTER LINK

 

  ห่วงเหล็กแม่ลูก ASP-484
MASTER LINK ASSEMBLY
  ข้อต่อโซ่ ASP-074
CONNECTING LINK
 ตะขอเซฟตี้-asp332  SP  ตะขอเซฟตี้-asp013  SP  ตะขอเซฟตี้ต่อตรง-asp329  SP  ตะขอเซฟตี้เปิดหน้า-asp081

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ASP-331 G80
EYE SLING HOOK
WITH LATCH

 

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้

ASP-013 G80
EYE SLING HOOK
WITH CAST LATCH
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้

ASP-329 G80
CLEVIS SLIP HOOK
WITH CAST LATCH

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเปิดหน้า

ASP-081 G80
EYE SELF LOCKING HOOK

 ตะขอเซฟตี้เปิดหน้าต่อตรง-asp082  SP  ตะขอเซฟตี้หมุนได้-asp040  SP  ตะขอเซฟตี้เปิดหน้าหมุนได้-asp083  SP  ตะขอเซฟตี้หมุนได้-asp268

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
เปิดหน้าแบบต่อตรง

ASP-082 G80
CLEVIS SELF LOCKING HOOK

 

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้

ASP-040 G80
SWIVEL HOOK
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้ต่อตรง

ASP-083 G80
SWIVEL SELF
LOCKING HOOK

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้

ASP-268 G80
SWIVEL HOOK
 ตะขอเซฟตี้ลดข้อโซ่-asp331  SP  ตะขอเซฟตี้ลดข้อโซ่ต่อตรง-asp338        

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กลดข้อโซ่

ASP-331 G80
EYE SHORTENING HOOK

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กลดข้อโซ่ต่อตรง

ASP-338 G80
CLEVIS SHORTENING HOOK

       

 

 

บริษัท เทคนิคอล ลิฟท์-ออล จำกัด เราเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย

โซ่ยกชนิดต่างๆ เช่นโซ่อัลลอยด์ โซ่เหล็ก โซ่อุตสาหกรรม โซ่ยกของ โซ่รัด โซ่ยก โซ่ขนส่ง โซ่แรงงาน โซ่ยกอ้อย โซ่รัดอ้อย
โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่มือสาว โซ่กำมะลอ โซ่ยกของชนิดมีขา โซ่ยกของ 1 ขา โซ่ยกของ 2 ขา โซ่ยกของ 3 ขาและ 4 ขา
โซ่อัลลอยด์ เกรด 80 โซ่อัลลอยด์ เกรด 100 ชุดโซ่อัลลอยด์ โซ่อัลลอยด์ 1 ขา โซ่อัลลอยด์ 2 ขา โซ่อัลลอยด์ 3 ขา และ 4 ขา สำหรับงานยก
ห่วงเหล็ก ตะขอ ตะขอเซฟตี้ ตะขอนิรภัย ตัวสับโซ่ ข้อต่อโซ่ ตะขอสับลดข้อโซ่
มาสเตอร์ลิ้งค์ ตัวสับล็อคโซ่ ตัวล็อคโซ่ ตะขอเหล็ก
สเก็น สเก็นโอเมก้า สเก็นตัวยู สเก็นโอเมก้าแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ สเก็นตัวยูแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ อายโบล์ท มือผี

พร้อมอุปกรณ์ประกอบงานยก งานรัด เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิด

 

 

Last Updated on Saturday, 24 March 2018 10:14