โซ่ยก โซ่อัลลอยด์

โซ่ยก โซ่ยกของ 1 ขา โซ่ยกของ 2 ขา โซ่ยกของ 3 ขาและ 4 ขา พร้อมตะขอเซฟตี้

  • PDF


ชุดโซ่อัลลอยด์ยกของ ชุดโซ่เหล็กยกของ ชุดโซ่ยกของแบบมีขาเพื่องานยก


โซ่ยกของ 1 ขา, โซ่ยกของ 2 ขา, โซ่ยกของ 3 ขา, โซ่ยกของ 4 ขา พร้อมตะขอเซฟตี้และตะขอเหล็ก


อุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ มีหลากหลายขนาด หลายแบบ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

 

 

โซ่ยกของ1ขาle1 thumb

โซ่ยกของ2ขาle2 thumb โซ่ยกของ3ขาle3 thumb โซ่ยกของ4ขาle4 thumb

โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้รุ่นมาตรฐาน
ASP-LE1 Chain sling 1 leg
with Eye sling hook

 

 


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้รุ่นมาตรฐาน
ASP-LE2 Chain sling 2 leg
with Eye sling hook

โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้รุ่นมาตรฐาน
ASP-LE3 Chain sling 3 leg
with Eye sling hook

โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้รุ่นมาตรฐาน
ASP-LE4 Chain sling 4 leg
with Eye sling hook

โซ่ยกของ1ขาlc1 thumb

โซ่ยกของ2ขาlc2 thumb โซ่ยกของ3ขาlc3 thumb โซ่ยกของ4ขาlc4 thumb

โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบต่อตรง
ASP-LC1 Chain sling 1 leg
with Clevis hook

 

 


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบต่อตรง
ASP-LC2 Chain sling 2 leg
with Clevis hook

โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบต่อตรง
ASP-LC3 Chain sling 3 leg
with Clevis hook

โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบต่อตรง
ASP-LC4 Chain sling 4 leg
with Clevis hook

โซ่ยกของ1ขาles1 thumb

โซ่ยกของ2ขาles2 thumb โซ่ยกของ3ขาles3 thumb โซ่ยกของ4ขาles4 thumb

โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า
ASP-LES1 Chain sling 1 leg
with Eye self locking hook

 

 


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า
ASP-LES2 Chain sling 2 leg
with Eye self locking hook

โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า
ASP-LES3 Chain sling 3 leg
with Eye self locking hook

โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า
ASP-LES4 Chain sling 4 leg
with Eye self locking hook

โซ่ยกของ1ขาlcs1 thumb

โซ่ยกของ2ขาlcs2 thumb โซ่ยกของ3ขาlcs3 thumb โซ่ยกของ4ขาlcs4 thumb

โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้าต่อตรง
ASP-LCS1 Chain sling 1 leg
with Clevis self locking hook

 

 


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้าต่อตรง
ASP-LCS2 Chain sling 2 leg
with Clevis self locking hook

โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้าต่อตรง
ASP-LCS3 Chain sling 3 leg
with Clevis self locking hook

โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้าต่อตรง
ASP-LCS4 Chain sling 4 leg
with Clevis self locking hook

โซ่ยกของ1ขาle1s thumb    

โซ่ยกของ2ขาle2s thumb โซ่ยกของ3ขาle3s thumb โซ่ยกของ4ขาle4s thumb

โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่
ASP-LE1S Chain sling 1 leg

 

 


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่
ASP-LE2S Chain sling 2 leg

โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่
ASP-LE3S Chain sling 3 leg

โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่
ASP-LE4S Chain sling 4 leg

โซ่ยกของ1ขาle1c thumb

โซ่ยกของ2ขาle2c thumb โซ่ยกของ3ขาle3c thumb โซ่ยกของ4ขาle4c thumb

โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่แบบต่อตรง
ASP-LE1C Chain sling 1 leg

โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่แบบต่อตรง
ASP-LE2C Chain sling 2 leg

โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่แบบต่อตรง
ASP-LE3C Chain sling 3 leg

โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา

พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่แบบต่อตรง
ASP-LE4C Chain sling 4 leg

 

บริษัท เทคนิคอล ลิฟท์-ออล จำกัด เราเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย

โซ่ยกของ ชนิดต่างๆ เช่นโซ่อัลลอยด์ โซ่เหล็ก โซ่อุตสาหกรรม โซ่ยกของ โซ่รัด โซ่ยก โซ่ยกของชนิดมีขา โซ่ยกของ 1 ขา
โซ่ยกของ 2 ขา โซ่ยกของ 3 ขาและ 4 ขา โซ่ขนส่ง โซ่แรงงาน โซ่ยกอ้อย โซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่มือสาว
โซ่กำมะลอ ชุดโซ่อัลลอยด์ โซ่อัลลอยด์ประกอบเป็นชุด โซ่อัลลอยด์ 1 ขา โซ่อัลลอยด์ 2 ขา โซ่อัลลอยด์ 3 ขา และ 4 ขา
โซ่อัลลอยด์ เกรด 80 โซ่อัลลอยด์ เกรด 100 ห่วงเหล็ก ตะขอ ตะขอเซฟตี้ ตะขอนิรภัย ตัวสับโซ่ ตะขอเหล็ก ข้อต่อโซ่
ตะขอสับลดข้อโซ่ สเก็น สเก็นโอเมก้า สเก็นตัวยู สเก็นโอเมก้าแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ สเก็นตัวยูแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ
มาสเตอร์ลิ้งค์ อายโบล์ท มือผี ตัวสับล็อคโซ่ ตัวล็อคโซ่

อุปกรณ์ประกอบงานยก งานรัด และเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิด

 

Last Updated on Saturday, 24 March 2018 10:35