โซ่อัลลอยด์ ห่วงเหล็ก ข้อต่อโซ่ มาสเตอร์ลิงค์ สเก็น สเก็นโอเมก้า

  • PDF

โซ่อัลลอยด์g80และตะขอเซฟตี้

 


อุปกรณ์ประกอบการยก โซ่อัลลอยด์ โซ่เหล็ก โซ่อัลลอยด์ G80 และ G100 ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์

ห่วงเหล็กแบบแม่ลูก ตัวต่อข้อต่อโซ่ ตะขอเซฟตี้มาตรฐาน ตะขอเหล็กต่อตรง ตะขอเหล็กเปิดหน้า

ตะขอเหล็กเปิดหน้าหมุนได้ ตะขอเหล็กลดข้อโซ่ ตะขอเหล็ก G80

 

 

โซ่อัลลอยด์-asp-g80 SP ห่วงเหล็ก-asp481 SP ห่วงเหล็กแม่ลูก-asp484 SP ข้อต่อโซ่-asp074

โซ่อัลลอยด์ ASP-G8
G8 ALLOY CHAIN

 

  ห่วงเหล็ก ASP-481
MASTER LINK
  ห่วงเหล็กแม่ลูก ASP-484
MASTER LINK ASSEMBLY
  ข้อต่อโซ่ ASP-074
CONNECTING LINK
 ตะขอเซฟตี้-asp332  SP  ตะขอเซฟตี้-asp013  SP  ตะขอเซฟตี้ต่อตรง-asp329  SP  ตะขอเซฟตี้เปิดหน้า-asp081
ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ASP-331 G80
EYE SLING HOOK
WITH LATCH
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้

ASP-013 G80
EYE SLING HOOK
WITH CAST LATCH
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้

ASP-329 G80
CLEVIS SLIP HOOK
WITH CAST LATCH

 

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเปิดหน้า

ASP-081 G80
EYE SELF LOCKING HOOK

 

 ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้ เปิดหน้าแบบต่อตรง ASP-082 G80 CLEVIS SELF LOCKING HOOK  SP  ตะขอเซฟตี้หมุนได้-asp040  SP  ตะขอเซฟตี้เปิดหน้าหมุนได้-asp083  SP  ตะขอเซฟตี้หมุนได้-asp268

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
เปิดหน้าแบบต่อตรง

ASP-082 G80
CLEVIS SELF LOCKING HOOK
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้

ASP-040 G80
SWIVEL HOOK
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้ต่อตรง

ASP-083 G80
SWIVEL SELF
LOCKING HOOK

 

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้

ASP-268 G80
SWIVEL HOOK
 ตะขอเซฟตี้ลดข้อโซ่-asp331  SP  ตะขอเซฟตี้ลดข้อโซ่ต่อตรง-asp338  SP      

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กลดข้อโซ่

ASP-331 G80
EYE SHORTENING HOOK

 

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กลดข้อโซ่ต่อตรง

ASP-338 G80
CLEVIS SHORTENING HOOK

 

       


สเก็นโอเมก้า สเก็นตัวยู สเก็นโอเมก้าแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ และสเก็นตัวยูแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ

ใช้ประกอบกับโซ่อัลลอยด์เพื่อเป็นชุดโซ่ยก สำหรับงานยกขอหนัก

 

สะเก็นโอเมก้า asp-364 SP สะเก็นโอเมก้า asp-362 SP สะเก็นยู asp-365 SP สะเก็นยู asp-363

สเก็นโอเมก้า

ASP-364 G209
ANCHOR SHACKLE,
WITH SCREW PIN

 

สเก็นโอเมก้า
แบบน๊อตล็อคปิ้นเสียบ

ASP-362 G2130
ANCHOR SHACKLE,
WITH BOLT PIN
 

สเก็นยู

ASP-365 G210
ANCHOR SHACKLE,
WITH SCREW PIN
 

สเก็นยู
แบบน๊อตล็อคปิ้นเสียบ

ASP-363 G2150
ANCHOR SHACKLE,
WITH BOLT PIN

 

 

บริษัท เทคนิคอล ลิฟท์-ออล จำกัด เราเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย

โซ่ยกของ ชนิดต่างๆ เช่นโซ่อัลลอยด์ โซ่เหล็ก โซ่อุตสาหกรรม โซ่ยกของ โซ่รัด โซ่ยก โซ่ยกของชนิดมีขา โซ่ยกของ 1 ขา
โซ่ยกของ 2 ขา โซ่ยกของ 3 ขาและ 4 ขา โซ่ขนส่ง โซ่แรงงาน โซ่ยกอ้อย โซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่มือสาว
โซ่กำมะลอ ชุดโซ่อัลลอยด์ โซ่อัลลอยด์ประกอบเป็นชุด โซ่อัลลอยด์ 1 ขา โซ่อัลลอยด์ 2 ขา โซ่อัลลอยด์ 3 ขา และ 4 ขา
โซ่อัลลอยด์ เกรด 80 โซ่อัลลอยด์ เกรด 100 ห่วงเหล็ก ตะขอ ตะขอเซฟตี้ ตะขอนิรภัย ตัวสับโซ่ ตะขอเหล็ก ข้อต่อโซ่
ตะขอสับลดข้อโซ่ สเก็น สเก็นโอเมก้า สเก็นยู มาสเตอร์ลิ้งค์ อายโบล์ท มือผี ตัวสับล็อคโซ่ ตัวล็อคโซ่

อุปกรณ์ประกอบงานยก งานรัด และเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิด

 

 

Last Updated on Saturday, 24 March 2018 10:11