โซ่อัลลอยด์-AlloyChain   ห่วงเหล็ก MasterLink   ห่วงเหล็กแม่ลูก-ASP484G80   ข้อต่อโซ่-ConnectingLink   ตะขอเซฟตี้-ASP332G80   ตะขอเซฟตี้-ASP013G80   ตะขอเซฟตี้ต่อตรง-ASP329G80   ตะขอเซฟตี้เปิดหน้า-ASP081G80   ตะขอเซฟตี้เปิดหน้าต่อตรง-ASP082G80   ตะขอเซฟตี้หมุนได้-ASP040G80

โซ่อัลลอยด์

Alloy Chain G8

 

ห่วงเหล็ก

Master Link

 

ห่วงเหล็ก แม่-ลูก

 

ข้อต่อโซ่

 

 

ตะขอเซฟตี้

รุ่นพิเศษ

 

ตะขอเซฟตี้

รุ่นมาตรฐาน

 

ตะขอเซฟตี้

แบบต่อตรง 

 

ตะขอเซฟตี้

แบบเปิดหน้า 

 

ตะขอเซฟตี้

ต่อตรงเปิดหน้า 

 

ตะขอเซฟตี้

หมุนได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะขอเซฟตี้หมุนได้เปิดหน้า-ASP080G80

 

ตะขอเซฟตี้หมุนได้-ASP268G80

 

ตะขอลดข้อโซ่-ASP331G80

 

ตะขอลดข้อโซ่-ASP338G80

 

ตะขอเซฟตี้ปากกว้าง-ASP116G80

 

ตะขอเซฟตี้-ASP067G80

 

สเก็นตัวยู-U-SHACKLE

 

สเก็นตัวยูมีปิ้น-U-SHACKLE

 

สเก็นโอเมก้า-ANCHOR-SHACKLE

 

สเก็นโอเมก้ามีปิ้น-ANCHOR-SHACKLE

ตะขอเซฟตี้

หมุนได้ เปิดหน้า 

 

ตะขอเซฟตี้

หมุนได้

 

ตะขอลดข้อโซ่

 

ตะขอลดข้อโซ่

แบบต่อตรง

 

ตะขอเซฟตี้

แบบปากกว้าง 

 

ตะขอเซฟตี้

ยกตู้คอนเทนเนอร์

 

สเก็นตัวยู (U)

 

สเก็นตัวยู (U)

มีน๊อตล็อค

 

สเก็นโอเมก้า

 

สเก็นโอเมก้า

มีน๊อตล็อค

โซ่ยก โซ่อัลลอยด์

โซ่อัลลอยด์ โซ่ยก โซ่เหล็กยกของ โซ่รัด ตะขอเซฟตี้ มาสเตอร์ลิงค์ ตะขอลดข้อโซ่ สเก็นยู สเก็นโอเมก้า

  • PDF

โซ่อัลลอยด์g80และตะขอเซฟตี้


 Working-Load-Limit G80
 


อุปกรณ์ประกอบการยก โซ่อัลลอยด์ โซ่เหล็ก โซ่อัลลอยด์ G80 และ G100 ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์

ห่วงเหล็กแบบแม่ลูก ตัวต่อข้อต่อโซ่ ตะขอเซฟตี้มาตรฐาน ตะขอเหล็กต่อตรง ตะขอเหล็กเปิดหน้า

ตะขอเหล็กเปิดหน้าหมุนได้ ตะขอเหล็กลดข้อโซ่ ตะขอเหล็ก G80

 

 

โซ่อัลลอยด์-asp-g80 SP ห่วงเหล็ก-asp481 SP ห่วงเหล็กแม่ลูก-asp484 SP ข้อต่อโซ่-asp074

โซ่อัลลอยด์ ASP-G8
G8 ALLOY CHAIN

 

 

  ห่วงเหล็ก ASP-481
MASTER LINK
  ห่วงเหล็กแม่ลูก ASP-484
MASTER LINK ASSEMBLY
  ข้อต่อโซ่ ASP-074
CONNECTING LINK
ตะขอเซฟตี้-asp332 SP ตะขอเซฟตี้-asp013 SP ตะขอเซฟตี้ต่อตรง-asp329 SP ตะขอเซฟตี้เปิดหน้า-asp081
ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ASP-331 G80
EYE SLING HOOK
WITH LATCH
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้

ASP-013 G80
EYE SLING HOOK
WITH CAST LATCH
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้

ASP-329 G80
CLEVIS SLIP HOOK
WITH CAST LATCH

 

 

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเปิดหน้า

ASP-081 G80
EYE SELF LOCKING HOOK

 

ตะขอเซฟตี้เปิดหน้าต่อตรง-asp082 SP ตะขอเซฟตี้หมุนได้-asp040 SP ตะขอเซฟตี้เปิดหน้าหมุนได้-asp083 SP ตะขอเซฟตี้หมุนได้-asp268

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
เปิดหน้าแบบต่อตรง

ASP-082 G80
CLEVIS SELF LOCKING HOOK
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้

ASP-040 G80
SWIVEL HOOK
 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้ต่อตรง

ASP-083 G80
SWIVEL SELF
LOCKING HOOK

 

 

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กหมุนได้

ASP-268 G80
SWIVEL HOOK
ตะขอเซฟตี้ลดข้อโซ่-asp331 SP ตะขอเซฟตี้ลดข้อโซ่ต่อตรง-asp338 SP ตะขอเซฟตี้แบบปากกว้าง Eye-Foundry-Hook-YN SP ตะขอเซฟตี้แบบ-Eye-Container-Hook-CodeKA

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กลดข้อโซ่

ASP-331 G80
EYE SHORTENING HOOK

 

 

ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอเหล็กลดข้อโซ่ต่อตรง

ASP-338 G80
CLEVIS SHORTENING HOOK

 

 

  ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
แบบปากกว้าง
ASP-116 G80
Eye Foundry Hook
Code "YN"
  ตะขอเหล็ก ตะขอเซฟตี้
ตะขอยกตู้คอนเทนเนอร์
ASP-067 G80
Eye Container Hook
Code "KA"


สเก็นโอเมก้า สเก็นตัวยู สเก็นโอเมก้าแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ และสเก็นตัวยูแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ

ใช้ประกอบกับโซ่อัลลอยด์เพื่อเป็นชุดโซ่ยก สำหรับงานยกขอหนัก

 

สะเก็นโอเมก้า asp-364 SP สะเก็นโอเมก้า asp-362 SP สะเก็นยู asp-365 SP สะเก็นยู asp-363

สเก็นโอเมก้า

ASP-364 G209
ANCHOR SHACKLE,
WITH SCREW PIN

 

สเก็นโอเมก้า
แบบน๊อตล็อคปิ้นเสียบ

ASP-362 G2130
ANCHOR SHACKLE,
WITH BOLT PIN
 

สเก็นยู

ASP-365 G210
CHAIN (U) SHACKLE,
WITH SCREW PIN
 

สเก็นยู
แบบน๊อตล็อคปิ้นเสียบ

ASP-363 G2150
CHAIN (U) SHACKLE,
WITH BOLT PIN

 

 


ชุดโซ่รัด สำหรับงานรัดเพื่อการขนส่ง พร้อมตัวสับลดข้อโซ่ ประกอบเป็นชุดโซ่รัด
ใช้เป็นโซ่รัดอ้อย

โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่รัดรถขนของ โซ่รัดขนของ

NACM96 TRANSPORT CHAIN

โซ่รัด-ASP-G70 SP ตัวสับโซ่-ASP-LL SP ตัวสับโซ่แบบเกลียวเร่งASP-RL
โซ่รัด เกรด 70 ASP-G70
TRANSPORT CHAIN NACM96
  ตัวสับลดข้อโซ่ ASP-LL
LOAD BINDER
  ตัวสับลดข้อโซ่แบบเกรียวเร่ง ASP-RL
RATCHET LOAD BINDER

 


ชุดโซ่รัด โซ่รัดขนของ โซ่รัดของ โซ่รัดของบนเรือ ตัวสับโซ่ โซ่รัด 5 ตัน

GR 80 LASHING CHAIN

โซ่รัดของบนเรือL8 SP โซ่รัดของบนเรือTL    

ชุดโซ่รัด โซ่รัดของบนเรือ 5 ตัน

ASP-LS LASHING CHAIN

 

ตัวสับโซ่ โซ่รัดของบนเรือ 5 ตัน

ASP-TL TENSION LEVER
 

 

 


ชุดโซ่อัลลอยด์ยกของ ชุดโซ่เหล็กยกของ ชุดโซ่ยกของแบบมีขาเพื่องานยก


โซ่ยกของ 1 ขา, โซ่ยกของ 2 ขา, โซ่ยกของ 3 ขา, โซ่ยกของ 4 ขา พร้อมตะขอเซฟตี้และตะขอเหล็ก


อุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ มีหลากหลายขนาด หลายแบบ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า


 

โซ่ยกของ1ขาle1 thumb

 

โซ่ยกของ2ขาle2 thumb โซ่ยกของ3ขาle3 thumb โซ่ยกของ4ขาle4 thumb
โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้รุ่นมาตรฐาน
ASP-LE1 Chain sling 1 leg
with Eye sling hook


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้รุ่นมาตรฐาน
ASP-LE2 Chain sling 2 leg
with Eye sling hook
โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้รุ่นมาตรฐาน
ASP-LE3 Chain sling 3 leg
with Eye sling hook
โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้รุ่นมาตรฐาน
ASP-LE4 Chain sling 4 leg
with Eye sling hook

โซ่ยกของ1ขาlc1 thumb

 

โซ่ยกของ2ขาlc2 thumb โซ่ยกของ3ขาlc3 thumb โซ่ยกของ4ขาlc4 thumb
โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบต่อตรง
ASP-LC1 Chain sling 1 leg
with Clevis hook


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบต่อตรง
ASP-LC2 Chain sling 2 leg
with Clevis hook
โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบต่อตรง
ASP-LC3 Chain sling 3 leg
with Clevis hook
โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบต่อตรง
ASP-LC4 Chain sling 4 leg
with Clevis hook

โซ่ยกของ1ขาles1 thumb

 

โซ่ยกของ2ขาles2 thumb โซ่ยกของ3ขาles3 thumb โซ่ยกของ4ขาles4 thumb
โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า
ASP-LES1 Chain sling 1 leg
with Eye self locking hook


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า
ASP-LES2 Chain sling 2 leg
with Eye self locking hook
โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า
ASP-LES3 Chain sling 3 leg
with Eye self locking hook
โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้า
ASP-LES4 Chain sling 4 leg
with Eye self locking hook

โซ่ยกของ1ขาlcs1 thumb

 

โซ่ยกของ2ขาlcs2 thumb โซ่ยกของ3ขาlcs3 thumb โซ่ยกของ4ขาlcs4 thumb
โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้าต่อตรง
ASP-LCS1 Chain sling 1 leg
with Clevis self locking hook


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้าต่อตรง
ASP-LCS2 Chain sling 2 leg
with Clevis self locking hook
โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้าต่อตรง
ASP-LCS3 Chain sling 3 leg
with Clevis self locking hook
โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบเปิดหน้าต่อตรง
ASP-LCS4 Chain sling 4 leg
with Clevis self locking hook

โซ่ยกของ1ขาle1s thumb

โซ่ยกของ2ขาle2s thumb โซ่ยกของ3ขาle3s thumb โซ่ยกของ4ขาle4s thumb
โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่
ASP-LE1S Chain sling 1 leg


โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่
ASP-LE2S Chain sling 2 leg
โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่
ASP-LE3S Chain sling 3 leg
โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่
ASP-LE4S Chain sling 4 leg

โซ่ยกของ1ขาle1c thumb

 

โซ่ยกของ2ขาle2c thumb โซ่ยกของ3ขาle3c thumb โซ่ยกของ4ขาle4c thumb
โซ่อัลลอยด์ยกของ 1 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่แบบต่อตรง
ASP-LE1C Chain sling 1 leg
โซ่อัลลอยด์ยกของ 2 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่แบบต่อตรง
ASP-LE2C Chain sling 2 leg
โซ่อัลลอยด์ยกของ 3 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่แบบต่อตรง
ASP-LE3C Chain sling 3 leg
โซ่อัลลอยด์ยกของ 4 ขา
พร้อมตะขอเซฟตี้แบบมาตรฐาน
และตะขอสับลดข้อโซ่แบบต่อตรง
ASP-LE4C Chain sling 4 leg

 

บริษัท เทคนิคอล ลิฟท์-ออล จำกัด เราเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย

โซ่ยกของ ชนิดต่างๆ เช่นโซ่อัลลอยด์ โซ่เหล็ก โซ่อุตสาหกรรม โซ่ยกของ โซ่รัด โซ่ยก โซ่ยกของชนิดมีขา โซ่ยกของ 1 ขา
โซ่ยกของ 2 ขา โซ่ยกของ 3 ขาและ 4 ขา โซ่ขนส่ง โซ่แรงงาน โซ่ยกอ้อย โซ่รัดอ้อย โซ่รัดรถอ้อย โซ่รัดรถขนอ้อย โซ่มือสาว
โซ่กำมะลอ ชุดโซ่อัลลอยด์ โซ่อัลลอยด์ประกอบเป็นชุด โซ่อัลลอยด์ 1 ขา โซ่อัลลอยด์ 2 ขา โซ่อัลลอยด์ 3 ขา และ 4 ขา
โซ่อัลลอยด์ เกรด 80 โซ่อัลลอยด์ เกรด 100 ห่วงเหล็ก ตะขอ ตะขอเซฟตี้ ตะขอนิรภัย ตัวสับโซ่ ตะขอเหล็ก ข้อต่อโซ่
ตะขอสับลดข้อโซ่ สเก็น สเก็นโอเมก้า สเก็นตัวยู สเก็นโอเมก้าแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ สเก็นตัวยูแบบมีน๊อตล็อคปิ้นเสียบ
มาสเตอร์ลิ้งค์ อายโบล์ท มือผี ตัวสับล็อคโซ่ ตัวล็อคโซ่

อุปกรณ์ประกอบงานยก งานรัด และเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิด

 

 

Last Updated on Thursday, 16 April 2020 15:19